Πρόσκληση Συμμετοχής στο Δίκτυο Συνεργατών του προγράμματος ημέρας της Δημιουργίας

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Δίκτυο Συνεργατών του προγράμματος ημέρας της Δημιουργίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε για το ιδιωτικό κέντρο και πρόγραμμα ημέρας της “Δημιουργίας” που πρόσφατα ξεκινήσαμε με την επιστημονική μας ομάδα και συνάμα να σας προσκαλέσουμε να μοιραστείτε το όραμά μας και να γίνετε συνεργάτες της Δημιουργίας.


Μας ενδιαφέρει να διευρύνουμε το δίκτυο συνεργατών μας με αξιóλογους Ψυχιάτρους και Ψυχολόγους που θα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν την φροντίδα που αξίζει στους ασθενείς τους μέσα από το πρόγραμμα ημέρας της Δημιουργίας.

Μέσω της Δημιουργίας παρέχουμε ένα εξατομικευμένο συμπεριφορικό προγράμμα ημέρας στον χρόνιο ψυχικά ασθενή σε ένα σπιτικό περιβάλλον το οποίο τον βοηθάει να επανακτήσει τη χαμένη λειτουργικότητά του (functional rehabilitation). Το πρόγραμμα και πλαίσιο της Δημιουργίας μπορεί επίσης να αποτελέσει για τον ασθενή σας ένα χώρο ανάρρωσης μετά την νοσηλεία ή ακόμα και ένα χώρο πρόληψης της υποτροπής (home-treatment). Εδώ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά ή και τηλεφωνικά για να σας εξηγήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Δημιουργίας και να συζητήσουμε την ενδεχόμενη συνεργασία μας.

Εγγραφή στο Δίκτυο της Δημιουργίας

Leave a Comment